Про проведення Міжнародного онлайн конкурсу "GOLDEN TIME TALENT"
1. Загальні положення

1.1. Договір "Про проведення Міжнародного онлайн фестивалю "GOLDEN TIME TALENT" (далі за текстом - Договір) визначає умови та порядок організації і проведення Міжнародного онлайн фестивалю "GOLDEN TIME TALENT" (далі за текстом - Конкурс), який проводиться дистанційно (далі за текстом - Організатор Конкурсу) та, відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є публічною офертою, що адресується фізичним особам (далі за текстом - Учасники), щодо надання можливості участі в Конкурсі на умовах цього Договору. Умови Договору однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Організатором конкурсу та засвідчує факт його укладення. Диплом не є підтвердженням наукового ступеня. Диплом це маркетингова назва конкурсу. Дистанційні конкурси в країнах, Країна проведення конкурсу є назвою конкурсу і вказується в назві окремо взятого конкурсу.
1.1.1 Залишаючи заявку на отримання Положень конкурсу, через форму отримання контактних даних на сайті https://golden- time.uk.com, учасник підтверджує свою згоду з договором публічної оферти.
1.2 При спільному згадуванні в тексті Договору Організатор конкурсу та Учасник іменуються "Сторони", а кожен з них окремо - "Сторона".
1.3 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а так само всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.
1.4 Чинна редакція Договору на постійній основі розміщена на сайті Організатора конкурсу за адресою: "https://golden-time.uk.com/accept" та обов'язкова для ознайомлення Учасником до моменту здійснення акцепту.
1.5 Інформаційними ресурсами Конкурсу (далі за текстом - Сайт) є адреси сторінок у мережі інтернет, що зазначені в Додатку 1 до цього договору.
1.6 Організатор конкурсу в односторонньому порядку має право змінити зміст Договору з метою приведення у відповідність до законодавства, що змінилося. Організатор конкурсу може вносити зазначені вище зміни без попереднього повідомлення Учасника. Зміни змісту Договору набирають законної сили з моменту їх публікації за адресою постійного розміщення Договору у вигляді оновленого тексту Договору.

2. Терміни та визначення, що застосовуються в Договорі

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:
"Оферта" - цей документ Публічна Оферта надання інформаційних послуг та послуг з обробки даних.
"Акцепт Оферти" - повне і безповоротне прийняття умов Оферти. Акцепт Оферти передбачає Договір Оферта.
"Учасник" - особа, яка здійснила Акцепт Оферти і стає, таким чином, замовником Послуг Організатора конкурсу за укладеним цим договором.
"Конкурсний внесок" - вартість участі Учасника в одній конкурсній програмі.
"Договір Оферти" - договір між Організатором конкурсу та Учасником на надання Послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.
"Перелік послуг" - комплекс послуг визначений Положенням про проведення Міжнародного онлайн фестивалю "GOLDEN TIME TALENT" з обслуговування Замовників, опублікований на сайті з проведення Міжнародного онлайн фестивалю "GOLDEN TIME TALENT". Перелік послуг, що надаються, наведений у Положенні, є невід'ємною частиною цієї оферти.
"Прейскурант" - чинний систематизований перелік інформаційних послуг Організатора конкурсу з цінами, наведений у додатку до цієї оферти.
"Журі" - діячі культури і мистецтва з усього світу, композитори, педагоги, представники засобів масової інформації, шоу-бізнесу, призначені Організатором конкурсу, які здійснюють оцінювання робіт Учасників та визначають за його результатами переможців. Кількість і склад журі може бути змінений оргкомітетом без попередження.
"Переможець" - Учасник Конкурсу, який посів Гран Прі, 1 (перше), 2 (друге) або 3 (третє) місце в Конкурсі відповідно до Правил.
"Новина" (або Пост) - інформаційна публікація, розміщена Організатором у стрічці новин Спільнот.
"Акаунт" - сторінка Організатора або Учасника в соціальній мережі Інтернет.
"Відеоролик" - аудіовізуальний запис, здійснений Учасником за допомогою будь-якого записуючого пристрою, що відповідає вимогам цих Правил.
"Конкурс" - Міжнародного онлайн фестивалю "GOLDEN TIME TALENT"
"Організатор конкурсу" - Британська компанія GOLDEN TIME TALENT LTD зареєстрована за адресою: United Kingdom, Hornchurch, High street, RM11 1TX, 127A, а також ТОВ Шоу Голден Тайм зареєстрована за адресою: Україна, м Кривий Ріг вул. Павла Глазового 26а, м Кривий Ріг, Україна, м Кривий Ріг, вул. Павла Глазового 26а, м Кривий Ріг, м. Кривий Ріг, м. Кривий Ріг. Павла Глазового 26а здійснює оперативне управління заходами в рамках Конкурсу; - затверджує Договір про Конкурс; - розміщує інформацію про Конкурс на Каналі, Сайті та в засобах масової інформації; - встановлює порядок проведення та проводить реєстрацію результатів Конкурсу; - організовує нагородження переможців Конкурсу; - здійснює технічне та інше забезпечення Конкурсу; - на час проведення Конкурсу формує Журі (надалі за текстом - Журі Конкурсу);
"Учасник Конкурсу" - особа, яка бере участь у Конкурсі, що досягла вісімнадцяти років, або батько неповнолітньої особи, або її законний опікун, або інша особа, яка представляє її законні інтереси відповідно до законодавства України. Якщо учасник не досяг повноліття, подання Заяви здійснює його Законний представник. До участі в конкурсі допускаються учні (через батьків, опікунів, або осіб, які представляють їхні законні інтереси відповідно до законодавства України), педагоги державних і недержавних навчальних закладів усіх типів та рівнів освіти, а також особи з музичною освітою, які закінчили навчальні заклади будь-якого рівня.
"Канал" - сервісна платформа https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com">https://golden-time.uk.com на сайті https://golden-time.uk.com, що дає змогу завантажувати конкурсні відео-ролики учасників та переможців конкурсу.
"Сайт" - програмно-апаратний комплекс, на якому розміщені всі офіційні та правовстановлювальні документи Конкурсу, а також документи, за допомогою яких здійснюється інформування учасників Конкурсу в мережі Інтернет про хід проведення Конкурсу та його результати, що має адресу сторінки в мережі Інтернет: https://golden-time.uk.com, та адресу електронної пошти Конкурсу in@golden-time.uk.com.

3. Предмет Договору

3.1 Договір визначає умови та порядок організації та проведення Конкурсу Організатором конкурсу, а також умови та порядок участі Учасника в Конкурсі.
3.2 Учасниками Конкурсу можуть стати будь-які фізичні особи, які досягли 18 років, що виставляють свою роботу на Конкурс, та законні представники неповнолітньої особи (батьки, опікуни та інші особи, які представляють її законні інтереси відповідно до законодавства України), які виставляють роботу, виконану неповнолітньою особою віком від 3 років (якщо учасник не досяг повноліття, подачу Заяви здійснює її Законний представник).
3.3 Терміни проведення Конкурсу визначаються Організатором конкурсу та розміщуються на Сайті. Терміни проведення конкурсу можуть змінюватися на розсуд Організаторів конкурсу.
3.4 Порядок участі в конкурсі: - подання заявки на участь у конкурсі; - сплата організаційного внеску; - надсилання конкурсних відеозаписів або фото робіт у направленні ART та копії документів про сплату організаційного внеску; - визначення складу Учасників і підготовка конкурсних відеозаписів в електронному вигляді у відповідності до вимог, зазначених у положенні про проведення конкурсу; - підбиття підсумків.
3.5 Виконання пісень дозволяється будь-якою мовою, як і заповнення повної форми реєстрації для подачі робіт.
3.5.1 Організатори не обмежують учасників у творчих проявах під час подачі конкурсних робіт, але оцінювання журі відбувається за певними критеріями. Критерії в кожному напрямку вказані у відповідних положеннях конкурсу, залежно від напрямку мистецтва. Учасник, який використовував обробку, бек-вокал, коригування та інші технічні зміни, бере відповідальність за коректність оцінювання конкурсної роботи, що подається, так як технічне коригування та обробка не дають повною мірою оцінити майстерність учасника. Організатори можуть просити учасника замінити конкурсну роботу, так само дискваліфікувати учасника, якщо подана конкурсна програма буде порушувати формат конкурсу, права правовласників, загальнолюдські принципи.
3.5.2 Якщо учасник до закінчення періоду подачі заявок не надав конкурсну роботу (повну форму реєстрації), цей учасник буде дискваліфікований без повернення оргвнеску.
3.6 Мета Міжнародного онлайн фестивалю "GOLDEN TIME TALENT" - сприяння талановитим учасникам з усього світу, різного віку, у всіх напрямках творчості та мистецтва.
3.7 Посилання для скачування Конкурсних відеозаписів або фото робіт прикріплюються до повної форми реєстрації учасника для подачі робіт або надсилаються Учасником або Законним представником Учасника на адресу Організатора конкурсу "in@golden-time.uk.com" у термін встановлений у Положенні про проведення конкурсу.
3.8 Прослуховування або попередній перегляд робіт конкурсантів проводиться Організаторами конкурсу та членами журі.
3.9 Терміни проведення конкурсу визначаються Положенням про проведення конкурсу залежно від напряму мистецтва, що є невід'ємною частиною Договору. Конкурс вважається проведеним з моменту визначення членами журі переможця.
3.10 Для участі в проєкті конкурсанту необхідно заповнити повну форму реєстрації https://golden-time.uk.com/fullform не пізніше закінчення приймання заявок на поточний сезон, додавши фото роботи або відео.
3.11 Відеоматеріал і фотоматеріал повинен відповідати номінації та напрямку мистецтва в якому подається конкурсна робота.
3.12. Відеоматеріал для участі в конкурсі приймається після оплати, згідно з п. 9.2, 9.9 цього Договору. Без оплати роботи не приймаються.
3.13. Інформування учасників про всі події, пов'язані з проведенням конкурсу, здійснюється на Сайті та в офіційних акаунтах проекту в соціальних мережах. Розміщення будь-якої офіційної інформації на Сайті є офіційним порядком інформування. Кожен учасник вважається поінформованим у належний спосіб з моменту публікації інформації на Сайті. Звіти про підсумки Конкурсу, так само як і нагородні матеріали, публікуються на Сайті.
3.14. Організатори Конкурсу, мають право на використання відео, фото та аудіо матеріалів, наданих учасником в маркетингових цілях без передачі їм прав власності на твір.
3.15. Кожен Учасник приймає, що участь у конкурсі є добровільною, і Організатор конкурсу не несе відповідальності за зміст авторських матеріалів і не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від участі в конкурсі та/або використання сайту конкурсу та/або його сервісів.
3.16 Організатор конкурсу має право витребувати у будь-якого учасника конкурсу документ, що засвідчує особу; адресу реєстрації, точну поштову адресу, інші документи та відомості, необхідні для дотримання законодавства України та/або для організації та проведення конкурсу, у формі сканованих копій.
3.17. Учасники не мають права публікувати у відкритому доступі персональні дані (телефон, адреса проживання тощо) як свої, так і третіх осіб.
3.18. Учасник зобов'язується не порушувати авторські права третіх осіб. За порушення встановленого порядку участі в Конкурсі, що встановлюється Договором, або недотримання чинного законодавства, робота Учасника може бути видалена з Конкурсу без надання підтверджуючих документів, а також на будь-якому етапі участі в Конкурсі.
3.19. За порушення встановленого порядку участі в Конкурсі, що встановлюється Договором, або недотримання чинного законодавства України, Учасник може бути відсторонений від участі в Конкурсі без надання підтверджуючих документів, а також на будь-якому етапі участі в Конкурсі.
3.20 У разі неподання Учасником конкурсної роботи в електронному вигляді в установленому Договором порядку або її надання в неузгодженому з організаторами конкурсу форматі, а також надання невірних супровідних даних або реквізитів, усі ризики та наслідки визнання роботи недійсною бере на себе автор роботи.
3.21. Підстави для виключення учасника з Конкурсу: порушення правил участі в Конкурсі, викладених у Договорі; прояв неповаги до Журі Конкурсу; неподання конкурсної роботи в порядку та строки, що зазначені в Договорі, у Положенні про проведення фестивалю. Цей перелік не є вичерпним.

4. Оформлення конкурсної роботи

4.1 Конкурсна робота за напрямами вокал, хореографія, інструментальне виконавство та акторська майстерність подається у вигляді одного відеофайлу популярного формату (на вибір Учасника), загальним об'ємом не більше 5000 Мбайт. У разі неможливості відтворити файл, Журі Конкурсу має право запросити в Учасника матеріали роботи в зручному для неї форматі.
Конкурсні роботи в напрямку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва можуть бути подані у форматі фото.
4.2 Роботи, обсягом понад 25000 Мбайт, не приймаються на Конкурс.
4.3 Для пересилання електронною поштою папка з конкурсними матеріалами архівується за стандартом ZIP і повинна мати розширення ".zip". Вміст архіву не повинен бути закритий жодним способом (паролем, ключем тощо).
4.4 При надсиланні архіву з конкурсною роботою електронною поштою на Адресу Організаторів конкурса_in@golden-time.uk.com у тексті листа необхідно зазначити:
4.4.1. ПІБ Учасника;
4.4.2. ПІБ неповнолітнього автора роботи, якщо Учасник представляє роботу неповнолітнього;
4.4.3. назву роботи;

5. Заходи заохочення учасників Конкурсу

5.1 Журі має право заохочувати Учасників Конкурсу нагородними, документами встановленого Організатором конкурсу зразка.
6. Порядок визначення та нагородження переможців Конкурсу
6.1 Призовий фонд формується за рахунок коштів Учасників конкурсу, коштів Спонсорів та коштів організаторів Конкурсу. Кошти призового фонду йдуть на забезпечення діяльності Організатора Конкурсу, в тому числі, діяльності з організації Конкурсу.
6.2 Переможці Конкурсу визначаються членами Журі шляхом таємного голосування, за результатами розгляду представлених Учасниками конкурсних робіт.
6.3 Для оцінки Учасників Конкурсу та визначення переможців Конкурсу, організатори Конкурсу надсилають кожному з членів Журі, в електронному вигляді, конкурсні роботи Учасників Конкурсу.
6.4 Оцінювання Учасників фестивалю здійснюється членами журі в порядку, передбаченому Положенням про проведення онлайн фестивалю, за результатами перегляду, прослуховування конкурсних робіт.
6.5 Кожен член журі оцінює конкурсні роботи в тій країні, резидентом якої він є в період конкурсу або в якій перебуває в момент оцінювання конкурсної роботи. Конкурс фактично проводиться в країні проживання кожного члена журі.
6.6 Рішення Журі про визначення переможців Конкурсу остаточне, оскарженню не підлягає, і набуває чинності з моменту його опублікування на Сайті.
6.7 Список переможців доводиться до відома громадськості за допомогою оголошення на Сайті. Про факт зайняття призового місця переможець буде сповіщений електронною поштою та/або шляхом розміщення оголошення на Сайті та/або соц. мережах (каналах) фестивалю.

7. Розгляд заяв Учасників та вирішення спорів

7.1 Учасник при виконанні Договору має право направляти повідомлення, запити, претензії, заяви, скарги та інші звернення до Організатора конкурсу, як передбачені, так і не передбачені Договором, одним із таких способів (якщо інше не передбачено Договором):
7.1.1. шляхом надсилання скарги, претензії або будь-якого іншого звернення на електронну Адресу Організатора конкурсу: in@golden-time.uk.com
7.1.2. шляхом забезпечення Учасником отримання Організатором конкурсу заяви на паперовому носії, якщо підпис Учасника на такій заяві засвідчено нотаріально;
7.1.3. в інший спосіб, погоджений Організатором конкурсу та Учасником. Організатор конкурсу приймає до розгляду лише звернення Учасника, складені українською або російською мовою.
7.2 У випадках, встановлених Договором або перерахованих на Сайті, Учасник зобов'язаний надати Організатору конкурсу письмову заяву відповідної форми та змісту.
7.3 Організатор конкурсу після отримання від Учасника письмової заяви, зокрема претензії, зобов'язаний протягом строку, встановленого чинним законодавством України, розглянути заяву та повідомити про результати її розгляду Учаснику.
7.4 Відповідь на заяву Учасника (у тому числі Претензію) надсилається учаснику в один із способів, що обирається на розсуд Організатора конкурсу. У разі прийняття рішення про повне задоволення претензії Організатор конкурсу має право вчинити відповідні дії без направлення заявнику відповіді про задоволення претензії.

8. Права та обов'язки Сторін

8.1 Права Організатора конкурсу
8.1.1 Відмовити в реєстрації конкурсної роботи Учасника в разі виявлення невідповідності роботи вимогам, що пред'являються до неї цим Договором;
8.1.2 Не приймати як підтвердження оплати організаційного внеску Учасника конкурсу копію документа, що містить помилки, допущені Учасником або іншою особою при зазначенні платіжних та інших реквізитів Організатора конкурсу.
8.1.3 Обробляти будь-яким способом з метою виконання Договору будь-які персональні дані Учасника, надані Учасником особисто або через третіх осіб під час укладення, або в період дії Договору;
8.1.4. Учасник надає Організатору конкурсу виключні права створення, володіння, користування та розпорядження аудіо-, відео- та фотоматеріалами (далі - "Матеріали"), що будуть створені відносно Учасника в період проведення Конкурсу, на території всіх країн світу, на весь строк охорони авторських прав, що починає обраховуватись з моменту підписання Сторонами цього Договору.
8.2 Права Учасника:
8.2.1. отримувати повідомлення про хід опрацювання своєї заявки на участь у конкурсі в порядку, передбаченому Договором;
8.2.2. пред'являти Організатору конкурсу претензії та направляти інші заяви в порядку і випадках, передбачених Договором;
8.2.3. в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору, повідомивши Організатора конкурсу в порядку, передбаченому Договором.
8.3 Обов'язки Організатора конкурсу:
8.3.1. повідомляти Учасника про внесення змін до Договору шляхом розміщення такого повідомлення на Сайті Організатора конкурсу, або направлення Учаснику повідомлення іншим способом, передбаченим Договором;
8.3.2. вживати заходів для запобігання несанкціонованому доступу інших осіб до інформації про персональні дані Учасника, відмінної від опублікованої у відкритому вигляді на Сайті Організатора конкурсу;
8.4. Обов'язки Учасника:
8.4.1. надати Організатору конкурсу достовірні та актуальні контактні дані;
8.4.2. своєчасно інформувати Організатора конкурсу про зміну персональних даних, реквізитів та даних у документах, що пред'являються на Конкурс, даних для направлення повідомлень;
8.4.3. надавати Організатору конкурсу інформацію та документи, що вимагаються Організатором конкурсу в рамках виконання Договору;
8.4.4. Учасник надає Організатору конкурсу згоду на обробку будь-яких персональних даних, будь-яким способом з метою виконання Договору, наданих Учасником особисто або через третіх осіб під час укладення або в період дії Договору. У разі, якщо при виконанні Договору Учасник надає Організатору конкурсу персональні дані третіх осіб, Учасник гарантує законність їхнього отримання та наявність згоди суб'єктів цих персональних даних на їхнє надання, а також бере на себе відповідальність за правомірність надання та відповідність дійсності зазначених даних;
8.4.5 Учасник погоджується з тим, що всі надані ним Організатору конкурсу персональні дані, за винятком контактної інформації у вигляді номера телефону та адреси кокнурсанта, можуть бути відкрито опубліковані на Сайті Організатора та в інших засобах масової інформації.

9. Порядок укладення та оплати за договором

9.1 Договір укладається між Організатором конкурсу та Учасником у формі публічного договору (ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України).
9.2 Акцептом умов Договору є вчинення Учасником наступної дії: - оплата повної суми конкурсного внеску на розрахунковий рахунок Організатора конкурсу як шляхом прямої оплати, так і перерахування через платіжні інтернет-сервіси, які Організатор конкурсу має право самостійно обирати та змінювати.
9.3 Умовою участі в Конкурсі є оплата конкурсного внеску.
9.4 Розмір конкурсного внеску визначаються відповідно до тарифів, зазначених у Положенні про проведення міжнародного онлайн фестивалю, та публікується на сайті Організатора конкурсу.
9.5 Організатор конкурсу має право в односторонньому порядку повністю або частково змінювати (збільшувати, зменшувати), встановлювати нові, скасовувати існуючі конкурсні внески. При цьому зазначені зміни набирають чинності з дня опублікування зазначених змін на Сайті Організатора конкурсу, якщо інше не передбачено Організатором конкурсу.
9.6 У разі незгоди із застосуванням нових розмірів конкурсних внесків Учасник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору.
9.7 Незалежно від результатів конкурсу, сплачений Учасником конкурсний внесок у разі припинення дії Договору не повертається.
9.8 Всі розрахунки Сторін здійснюються в Долар, Англ Фунт, Євро, Українська гривня. На розсуд оргкомітету фестивалю.
9.9 Оплата конкурсного внеску за цим Договором здійснюється Учасником у вигляді 100%-ної передоплати за будь-яким із варіантів безготівкової оплати, зазначених у способах оплати послуг на сайті https://golden-time.uk.com, якщо інше не обумовлено додатковою угодою (умовами) до цього Договору оферти.
9.10 Передоплата Орг. внеску не повертається. Протягом 5 робочих днів можна повернути передоплату в розмірі 50%, зазначивши причину повернення, надіславши лист за поштовою адресою, зазначеною в цьому Договорі, заздалегідь повідомивши в орг. комітет.
9.11 Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Учасником всіх умов Договору без будь-яких вилучень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового договору.

10. Зміна та припинення Договору

10.1 Сторони домовилися, що Організатор конкурсу має право вносити зміни до умов Договору. Зміни, внесені Організатором конкурсу, стають обов'язковими для Сторін з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено Організатором конкурсу.
10.2 У разі незгоди зі зміною умов Договору, Учасник має право протягом трьох календарних днів з моменту розміщення нової редакції Договору на Сайті Організатора конкурсу в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом передання Організатору конкурсу оригінального примірника підписаної заяви на паперовому носії за формою, встановленою Організатором конкурсу.
10.3 У разі неотримання Організатором конкурсу письмового повідомлення від Учасника про односторонню відмову від виконання Договору у строк, установлений пунктом
10.2. Договору, Учасник вважається таким, що висловив згоду зі змінами умов Договору.
10.4 Відмова від виконання Договору, розірвання Договору, припинення дії Договору з інших причин тягне за собою припинення участі Учасника в Конкурсі.
10.5 Учасник має право в будь-який час відмовитися від виконання Договору шляхом направлення відповідного повідомлення Організатору конкурсу способами, передбаченими Договором. У цьому випадку Договір вважається розірваним після закінчення 10 (десяти) календарних днів після отримання Організатором конкурсу відповідного повідомлення. Конкурсний внесок у цьому випадку не підлягає поверненню Учаснику.
10.6 Організатор конкурсу має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом надсилання Учаснику відповідного повідомлення будь-яким із способів, передбачених Договором. У такому разі Договір вважається розірваним після закінчення 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після надсилання відповідного повідомлення.

11. Відповідальність Сторін

11.1 У разі порушення своїх зобов'язань за цією Офертою Сторони несуть відповідальність, визначену цією Офертою та чинним законодавством України.
11.2 Організатор конкурсу не несе відповідальності:
11.2.1. за збої в роботі сторонніх сервісів, пошти, Інтернету, мереж зв'язку, які виникли з незалежних від Організатора конкурсу причин і спричинили несвоєчасне отримання або неотримання Учасником повідомлень Організатора конкурсу;
11.2.2. у разі технічних збоїв (відключення/пошкодження електроживлення та мереж зв'язку, збої програмного забезпечення процесингового центру та технічні збої в платіжних системах), що спричинили невиконання Організатором конкурсу умов Договору;
11.2.3. за збитки, що виникли внаслідок неправильного заповнення Учасником розпоряджень про здійснення операції оплати конкурсного внеску;
11.2.4. за збитки, що виникли внаслідок порушення Учасником встановленого порядку внесення грошових коштів на оплату конкурсного внеску;
11.2.5. за збитки, що виникли внаслідок надання Учасником недостовірних, некоректних, помилкових даних для направлення повідомлень;
11.2.6. за збитки, що виникли внаслідок надання Учасником недостовірних ідентифікаційних даних;

12. Форс-мажор

12.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: воєнним станом, зокрема: воєнними діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління, тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (надалі - Форс-мажор).
12.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України або тієї країни, в якій настали форс-мажорні обставини, або іншого уповноваженого органу про настання форс-мажору.
12.3 Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати документи, що підтверджують Форс-мажор.
12.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов цього Договору призупиняються на весь період дії Форс-мажору.
12.5 У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.
13. Порядок інформаційної взаємодії Сторін
13.1 Учасник при укладенні Договору зобов'язаний надати Організатору конкурсу достовірну інформацію для зв'язку з Учасником та надсилання йому повідомлень про хід Конкурсу. Учасник несе відповідальність за забезпечення постійної відповідності зазначених даних дійсності.
13.2 За замовчуванням належним способом інформування Учасника про операцію з його заявкою та конкурсною роботою є надсилання повідомлення на адресу електронної пошти, надану Учасником відповідно до пункту
13.1. Договору.
13.3 Учасник має право в будь-який момент змінити обраний раніше спосіб повідомлення, надавши Організатору конкурсу достовірну інформацію для зв'язку з Учасником і направлення йому повідомлень, встановленим Організатором конкурсу способом.
13.4 У разі відмови Учасника від усіх запропонованих Організатором конкурсу способів надсилання Учаснику сповіщень про операції із заявкою та конкурсною роботою, Учасник визнається таким, що не надав належним чином інформацію для зв'язку з Учасником відповідно до п. 13.1.
13.1, а Організатор конкурсу вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо інформування Учасника про здійснені операції із заявкою та конкурсною роботою. Учасник не має права в такому випадку пред'являти Організатору конкурсу претензії, пов'язані з неналежним інформуванням Учасника про операції.
13.5 Обов'язок Організатора конкурсу щодо інформування Учасника про здійснення операції із заявкою та конкурсною роботою вважається виконаним у момент надсилання відповідного повідомлення. Повідомлення вважається отриманим Учасником протягом 24 годин з моменту відправлення. Організатор конкурсу не несе відповідальності за відсутність в Учасника доступу до засобів, з використанням яких Учасник може отримати повідомлення, або несвоєчасне отримання повідомлення, зокрема, за збої в роботі Інтернету, мереж зв'язку, що виникли з незалежних від Організатора конкурсу причин, які призвели до несвоєчасного отримання або неотримання Учасником повідомлень Організатора конкурсу.
13.6 Організатор конкурсу має право на власний розсуд надсилати Учаснику будь-які інші повідомлення (зокрема такі, що породжують правові наслідки), відповіді на заяви, претензії та інші звернення, одним із таких способів:
13.6.1. шляхом розміщення на Сайті Організатора конкурсу;
13.6.2. на адресу електронної пошти Учасника, надану відповідно до пункту.
13.1. та/або зазначену ним у будь-якій письмовій заяві, раніше отриманій Організатором конкурсу; При направленні повідомлень відповідно до підпунктів.
13.6.1.-13.6.2. Договору повідомлення вважається отриманим Учасником після спливу 24 годин з моменту направлення повідомлення.

14. Інші положення

14.1 Учасник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
14.2 Учасник гарантує, що не буде використовувати Конкурс у протиправних цілях, а також в інших цілях, ніж зазначені в Договорі.
14.3 До взаємовідносин між Сторонами в рамках Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України незалежно від громадянства та місця проживання Учасника.
14.4 Організатор конкурсу є платником єдиного податку.
14.5 Організатор конкурсу не зареєстрований як платник ПДВ і не є таким.
14.6. Усім учасникам будуть надіслані безкоштовно Дипломи в електронному вигляді.

Електронні дипломи надсилаються з підписом членів журі. Листування з учасниками через офіційні канали зв'язку є офіційною позицією організаторів комітету.