«Narodnyy khudozhestvennyy kollektiv» ansambl' sovremennogo tantsa «Raduga-Shans»

• season: 18 Season

• place: 2nd place

• country: Ukraine

• age: from 8 to 10 years old