Maja Kowalczyk

• season: 36 Season

• place: Grand Prix

• country: Poland

• age: from 31 to 50 years old

• city: Warszawa

• achievements: Golden Time jest pierwszym konkursem, w którym biorę udział.W Polsce powstaje nowy projekt artystyczny: magazyn on-line "Kwartalnik Artystyczny", do którego współtworzenia zostałam zaproszona. Do maga