Ilze Elizabete Romancenko

season: 42 Season

place: 2nd place

country: Latvia

age: from 31 to 50 years old

city: Liepaja

achievements: Mans vards ir Ilze Elizabete Romančenko. Es esmu gleznotāja. Ar makslas pasauli esmu saistīta jau kopš četru gadu vecuma. Māksla un krāsu pasaule ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Mīlu savu darbu