«Narodnyy khudozhestvennyy kollektiv» ansambl' sovremennogo tantsa «Raduga-Shans»

season: 18 Season

place: 2nd place

country: Ukraine

age: from 8 to 10 years old