Maja Kowalczyk

season: 36 Season

place: Grand Prix

country: Poland

age: from 31 to 50 years old

city: Warszawa

achievements: Golden Time jest pierwszym konkursem, w którym biorę udział.W Polsce powstaje nowy projekt artystyczny: magazyn on-line "Kwartalnik Artystyczny", do którego współtworzenia zostałam zaproszona. Do maga